ALATNI STROJEVI 2 PDF

CME FS 2 Bed-Type Milling Machine. Troisdorf. Ponuda: 0. €. Top lot. ALMAC DA PC Facetting Machining Center. Biel/Bienne. INAS – TVORNICA ALATNIH STROJEVA DOO ZitnjakBBPP Zagreb President Phone: 2 , Int. Phone: + 2 10 02, 2 Glodalo za izradu utora (lijevo), 2 prstasta glodala (u sredini) i 3 prstasta proces obrade (klin) i držalo koje služi za prihvat na alatni stroj i prijenos sila rezanja.

Author: Vudobar Vuzilkree
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 11 January 2012
Pages: 94
PDF File Size: 11.7 Mb
ePub File Size: 12.53 Mb
ISBN: 241-6-13972-478-7
Downloads: 42001
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltizilkree

Alatni čelik

Na gornji lim se postavi industrijski eksploziv. Punjenje kontejnera za ekstruziju u toplom stanju Forma u matrici gledano s izlazne strane prema ulaznoj I. Postupci hladnog oblikovanja su: Thank you for interesting in our services. Zbog promjene magnetskog polja, u materijalu koji se u njemu nalazi dolazi do pojave otpora koji se pretvara u toplinu.

Omjer napona primara i sekundara jednak je broju navoja u primaru odnosno sekundaru. Postoje dvije vrste alata: We need your help to maintenance this website. Nema dodavanja topline iz nekog drugog izvora, jer je nepotrebna.

Objasniti vrste utiskivanja navoja i strojave na kojima se postupak obavlja? Traka vodi elemente unaprijed definiranom brzinom kroz stroj, odnosno kroz postupak lemljenja.

Kod manjih modela ak minuta do modela koji se spajaju na plinsku bocu i traju satima. Na traci su odstojnici nakoje se postavlja radni element I. Upotrebljavaju se vodik, gradski plin, propan, butan, plinsko ulje i benzinske pare.

Read Also:  COME SI SCRIVE UNA TESI DI LAUREA UMBERTO ECO PDF

Kako se dijela strojne lemilice? Time se definira pritisak i potrebna brzina zavarivanja.

Alatni Strojevi 1 – II Dio – Free Download PDF

O izboru mlaznice ovisi koliko je dobar zavareni spoj. Maksimalni napon praznog hoda je 80 V u nekim zemljama 70 V. Genetaror visoke frekvencije stvara visoko frekventno magnetno polje.

We are a non-profit group that run this website to share documents. Na prednjem dijelu alatnog stroja se nalazi matrica. Na kojim alatnim strojevima se obavlja duboko utiskivanje?

Kako se dijele matrice kod ekstruzije? Karakteristika je ovog postupka obrade je vrlo visoki tlak uz vrlo malu brzinu utiskivanja. Agregat za zavarivanje snage motor 8.

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Koji sklopove mora imati stroj za indukcijsko lemljenje? Nastavci kod lemilica na plin Plinska lemilica sa gumenom cijevi koja se spaja na plinsku bocu.

Tokarilica – Wikipedija

Koje karakteristike mora imati sirovac kod obrade hladnom deformacijom? Please help us to share our service with your friends. Bazira se na brzoj promjeni jakosti magnetskog polja koje se inducira u zavojnici. Objasniti kao radi stroj za elektrootporno lemljenje? Alat valjak ostvaruje potreban tlak i obavlja posmak, dok glavno gibanje obavlja obradak upet u alat preko glavnog pogonskog valjka.

Vrlo kratko se zagrijava, brzo hladi i daje optimalne rezultate lemljenja. Moraju biti fleksibilne kako bi se lako mogle voditi od boce do mjesta xtrojevi. Koje karakteristike dobije obradak proizveden hladnom deformacijom? Slade Ivo 34 Alatni strojevi I 8. Kojim strojem se obavlja selektivno lemljenja osnovni dijelovi dtroja Izlazni dio postepno izvodi obradak i zahvata. Nivo rastaljenog lema u kupki mora biti konstantan.

Read Also:  INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESSES HOEL PORT STONE PDF

Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Shema mekog lemljenja u elektrotehnici Postupak lemljenja 1.

Rezni alat

Materijali koji se hladno ekstrudiraju su: Koji je princip rada stroja za hladno sabijanje? Kod hladnog zavarivanja pripreme su nepotrebne, jer se koristi tzv. Generator proizvodi potrebnu VF-elektromagnetsku energiju. Objasniti lemljenje laserom i gdje se koristi Kod mekoh lemljenja najjednostavniju strojevi su kupke. Proizvodnja acetilena za industrijske potrebe je iz CaC3 kalcijevog karbida garbure, karbita i H2O vode.

Koriste napon od V dok su im snage od 15 — W. Kakko se dijele strojevi za hladno sabiijanje?

Matrica za ekstruziju Priprema za punjenje kontejnera za ekstruziju u hladnom stanju Jednostavna matrica za ekstruziju i gotovi proizvod Primjeri proizvoda proizvedenih ovim procesom su: Koji su razlozi, prednosti i nedostaci dubokog utiskivanja? Alatni strojevi nogu biti snage od 1kW pa do nekoliko kW.